ZINC & VIT C ONE A DAY محصولات مولتی ویتامین و ویتامین ONE A DAYتحول بزرگی در فرمولاسیون مولتی و یتامین ها می باشد که نسل جدیدی از مولتی ویتامین ها را ایجاد کرده است این فرمولاسیون آهسته رهش باعث می شود بالاترین سطح جذب در طول روز بین 8 تا 12 ساعت، بدن را...
فهرست